Historik

Alséns Glasmästeri AB:s historia sträcker sig tillbaka till 1953 då Filip Alsén startade upp verksamheten i en garagelokal på Bruksgatan i Huskvarna. Till en början bedrevs firman på fritiden men efter ett år övergick Filip Alsén till att driva firman på heltid och i samband med det flyttade firman till hyrda lokaler på Bredgatan. Till nuvarande fastighet på Linnégatan 3 kom företaget år 1959 där det tidigare hade bedrivits mejeri. Genom årens lopp har flera om- och tillbyggnader gjorts i takt med att företaget har vuxit och expanderat.

År 1975 tog Filips son, Reidar Alsén över företaget och var dess ägare och VD framtill april 2012. Glasmästeribranschen har genomgått omvälvande strukturförändringar under de drygt 55 åren som Alséns Glasmästeri har varit i branschen. Under 50-, 60, och 70-talen var det mycket nyglasning av fönsterbågar främst till villabyggnationer. Konst- och inramningar stod på höjdpunkten under 70-och 80-talet. Bilglasservice har alltid förekommit genom företagets historia. Nya monteringsmetoder och utvecklingen av nya bilmodeller har gjort detta arbete mer specialiserat än tidigare. I slutet av 70-talet påbörjades de första jobben med aluminiumpartier, framförallt entrédörrpartier. Marknaden inom detta område växte snabbt och år 1993 köptes Skalab Skaraborg AB. Skalab är licenserad tillverkare av aluminiumproduker enligt Sapa Building System. Sedan 1999 är Skalab ett helägt dotterbolag till Alséns Glasmästeri AB.

2011 blev ett händelserikt år för Alséns Glasmästeri AB. Reidar valde att lämna över ledarskapet till Gordon Elg, Peter Edlund och Lisa Skogman. Gordons nya roll är att verka som VD och Lisa och Peter är chefer för Alséns Glas resp. Skalab. Vidare förvärvade vi Tullila Glas på Skiffervägen 10 i Jönköping vilket innebär att våra kunder även hittar oss i Jönköping. På verkstaden i Jönköping arbetar 3 personer och verkstäderna är väl sammansvetsade genom daglig kontakt med varandra. Under 2012 gick dotterbolaget Tullila Glas helt upp i Alséns Glas och båda verkstäderna drivs nu i samma bolag och under samma namn – Alséns Glasmästeri AB.

2012 skedde också en ägarförändring då Reidar sålde företaget till Ryds Glas Sverige AB och Gordon Elg med Ryds Glas som huvudägare. I samband med detta drog Reidar sig helt tillbaka och Gordon, Lisa och Peter fortsätter att driva företaget som tidigare. I Ryds Glas-koncernen hoppas vi att vi funnit ett nätverk och vertyg för att fortsätta resan på allra bästa sätt.

2014 bytte Alséns Glasmästeri AB namn till Ryds Glas Jönköping AB