Miljö & Kvalitet

Sedan 2013 är vårt ledningssystem  certifierat av A3Cert inom ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1.

Vårt ledningssystem utgår från följande grundprinciper:

 • våra kunder ska vara nöjda med vårt utförda arbete
 • vi ska minska vår påverkan på den yttre miljön
 • vår personal ska trivas och inte skadas på arbetet.

För att leva upp till dessa principer jobbar vi med följande aktiviteter:

 • Arbetsplatsträffar
 • Skyddsrond/brandtillsyn
 • Utvecklingssamtal
 • Internrevisioner
 • Kundundersökningar
 • Medarbetarundersökning
 • Händelsenoteringar
 • Riskanalyser
 • mm

Våra specifika mål inom ledningssystemet för 2014 är:
Miljö
Minska elförbrukningen

Kvalitet
Våra kunder ska vara nöjda med vårt utförda arbete

Arbetsmiljö
Vår personal ska trivas och inte skadas